خدمات پس از فروش

همواره قادر خواهید بود تا با مراجعه به سامانه های زیر از خدمات بیشتر گروه بهسا، بهرمند شوید. یک انجمن کامل برای پاسخگویی به پرسش های بی انتها همراه با یک سامانه مدیریت فروش و خدمات پشتیبانی ویژه مشتریان بهسا، ما همواره در کنار شما باقی می مانیم. بهسا بهانه ای برای حضور در جمع “موفق‌ها” است.

gh
شبکه های اجتماعی بهسا

گروه بهسا یک مجموعه غیر انتقاعی است که با حمایت و انرژی مثبت شما پایدار خواهند ماند. ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید تا بروز ترین های تکنولوژی را در بروز رسانی های بهسا شاهد باشید. البته آفرهای ویژه ای برای علاقمندان قرار خواهد گرفت!

ما را دنبال کنید
 امروز : یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸                                                                                     

استقرار نرم افزار

خدمات استقرار نرم افزار با گروه بهسا

یکی از خدمات گروه بهسا، استقرار نرم افزار مدیریت فرآیند بهسا، در سازمان ها و شرکت های خریدار نرم افزار است. البته راهکارهای استقرار نرم افزار بهسا، در سازمان و شرکت ها می تواند بسته به آموزش های دریافتی توسط کارشناسان یا واحد فناوری خریدار نیز صورت پذیرد. اما آنچه مسلم و واضح است، وجود گروهی متخصص و مجرب، سرعت و کیفیت استقرار نرم افزار در سازمان را به صورت محسوس افزایش خواهد داد. کارشناسان واحد استقرار پروژه مبتنی بر استانداردهای “نماتن” (نظام مهندسی استقرار و توسعه نرم افزار) مصوب شورای عالی انفورماتیک نسبت به استقرار پروژه های نرم افزار بهسا اقدام می نمایند. ایجاد کارگروه استقرار، کمیته نظارت، سنجش نحوی عملکرد و ایجاد بستر سنجش بهره‌وری در سطح حرفه ای و ممتاز،‌ از شاخص های عملکرد واحد استقرار نرم افزار گروه بهسا محسوب می شود.

شناسایی اولیه، مرحله ای پیش از عقد قرارداد استقرار است که به موجب آن چشم انداز میزان فعالیت جهت شناسایی کامل و استقرار نرم افزار صورت خواهد پذیرفت. در این سطح از شناسایی، کارشناسان، با توجه به آیین نامه ها، چارت سازمانی و بازرسی اولیه از دپارتمان های موجود، نسبت به اتخاذ تصمیم به فعالیت مشترک در زمینه استقرار نرم افزار، همچنین در صورت موافقت های عمومی و بررسی راهکارهای استقرار، تعیین میزان نفر/ساعت کارکرد لازم جهت شناسایی کامل اقدام می نمایند. شناسایی اولیه معمولاً در جهت ارایه حسن نیت کارشناسان گروه بهسا به صورت رایگان و بعد از خرید بهسا صورت خواهد پذیرفت. لازم به توضیح است در این خصوص، ارایه مجوز بازرسی و عقد قرارداد محافظت از اطلاعات سازمان یا شرکت و حفظ حقوق اولیه پرسنل در حین ماموریت گروه بهسا، ضروری خواهد بود.

شناسایی جامع، بر اساس سند چشم انداز شناسایی اولیه و بعد از عقد قرارداد رسمی با گروه بهسا صورت خواهد پذیرفت. آنچه در مرحله شناسایی جامع صورت می پذیرد، یک فعالیت تحقیقاتی است که توسط کارشناسان متبحر و بر مبنای خروجی فایل های سیستم مدیریت فرآیند دریافت و ارایه میگردد. کارشناسان در مرحله شناسایی جامع، مبتنی بر تحقیقات اولیه نیاز سنجی تحقیقات از واحدهای ثابت و سیار، شعبات و دفاتر داخلی و خارجی، آیین نامه مصوب، شناسایی نقش ها ، وظایف و تعاملات هر دپارتمان و کارمند، تحقیقات جامع انجام خواهند داد. در این خصوص کلیه استثناعات و شرایط فورس بررسی و در فایل نقشه راه به صورت ترسیمی با زبان BPMN و با پسوند XML آماده سازی خواهد شد. شناسایی جامع عموماً دارای سیکل کمیته نظارت است و در هر قسمت از فعالیت، تاییدیه های لازم از کمیته نظارت در شرکت و سازمان توسط کارشناسان گروه بهسا، اخذ خواهد شد.

بعد از تکمیل و بدست آوردن نقشه مسیر که خود امری بسیار تخصصی محسوب می شود، نقشه مدیریت فرآیند های سازمان و شرکت متقاضی، به صورت جامع آماده سازی شده است. در مرحله پیاده سازی نرم افزار مدیریت فرآیند بهسا، بعد از دریافت تاییدیه های کمیته نظارت بر شناسایی و استقرار نرم افزار که متشکل از کارشناسان مورد تایید خریدارا هستند. با توجه به شرایط و اولویت ها، دپارتمان های حساس و دارای نقش بنیادی در سازمان، با حفظ شرایط موجود در نرم افزار پیاده سازی خواهند شد. این عملیات شامل تعریف گروه های مدیران ارشد و کارمندان هر بخش و میزان دسترسی های مورد نیاز است. بعد از آن، مطابق با شاخص ها و پارامترهای دریافتی از مراحل تحقیقات، نسبت به تولید فرم های لازم، گزارشات و ایجاد داشبورد عملکردی و محاسباتی جهت مدیران ارشد اقدام خواهد شد. طی این مراحل کارشناسان فنی پروژه، تمام شناسایی های انجام شده را در نرم افزار پیاده سازی خواهند کرد و گزارشات و نمودارهای لازم جهت اتخاذ تصمیمات صحیح مدیریتی را در سطح دسترسی مدیران ارشد قرار خواهند داد. پیاده سازی، نرم افزار بهسا در سازمان، اغلب امکان دارد اتصال به نرم افزارهای دیگر نیز در دستور کار قرار گیرد. در این خصوص، گواهی های لازم جهت ایجاد فضای امن دسترسی نیز، مطابق با نظارت کمیته نظارت بر استقرار، صورت خواهد پذیرفت. اتصال به سایر نرم افزارها اغلب زمان استقرار را کاهش نخواهد داد اما موجب سرعت بخشی در فعالیت ها بدون نیاز به تغییر زیرساخت ها خواهد بود.

پیاده سازی نرم افزار جدید تولید شده توسط کارشناسان واحد استقرار نرم افزار، بعد از تایید کمیته نظارت بر استقرار نرم افزار و بررسی و تست های لازم، منجر به امکان سنجی در مراحل استقرار کامل است. با توجه به سطح علوم پایه هر کارمند، انتخاب سریعترین و یا ایجاد راهکار راهبردی جهت حفظ اصول فعالیت بستر لازم جهت ارایه نرم افزار به کارمندان و مدیران شناسایی و در این خصوص بسته به نوع فعالیت، آموزش های لازم در مورد نحوی عملکرد آنها، پیگیری فعالیت ها، روش های موجهه با نرم افزار و تمامی مواردی که منجر به ثبت عملیات های صحیح باشد، محتوای آموزشی تولید و در اختیار کاربران نرم افزار قرار خواهد گرفت. با توجه به چشم انداز و نحوی مدیریت منابع انسانی، مبتنی بر اصول است اگر از محتوای آموزشی تولید شده ویژه کسب و کار و فعالیت هایی که شناسایی و اندازه گیری آن، قطعاً آموزش های لازم مستند شده و به صورت فایل های صوتی، نوشتاری و فیلم های آموزشی، در اختیار سازمان و شرکت خریدار قرار خواهد گرفت.

خدمات استقرار نرم افزار بعد از شناسایی جامع، پیاده سازی و آموزش به پایان نخواهد رسید. مطابق با استانداردهای استقرار نرم افزار در گروه بهسا، مرحله ای با نام بهره‌وری هوشمند نیز برآورد و در راستای افزایش بهره‌وری سازمان یا شرکت خریدار، بعد از بازه زمانی ۳۰ تا ۶۰ روزه انجام خواهد شد. در این مرحله بعد از بررسی راهکارهای موجود، گزارشات و داشبورد های اطلاعاتی، نقاط ضعف و مشکلات استقرار در دو مرحله بررسی و رفع خواهد شد. در مرحله بعد، با توجه به بازه ی اطلاعاتی، همراه با آموزش حضوری، مشکلات فرآیند ها بررسی و گلوگاه های فرآیند ها که منشاء فرآیندهای حساس سازمان یا شرکت محسوب می شوند، با بررسی بیشتر و ارایه مشاوره در زمینه تامین منابع انسانی، کاهش هزینه و بررسی و مسیریابی فرآیند،‌ منجر به پیشرفت مقطعی ساز و کارها خواهد شد. ایجاد بستر بهره‌برداری از منابع در راستای فرآیند های شاخص سازمان، منجر به پیشرفت و بهبود مستمر باشد. بهره‌وری هوشمند یکی از مراحل جذاب استقرار نرم افزار در گروه بهسا محسوب می شود و سازمان یا شرکت را در راستای اهداف سازمان بروز و تغییر خواهد داد.