کاتالوگ های بهسا | ‌BPMS Behsaa

مشاهده نسخه ویدیویی و چاپی کاتالوگ های نرم افزار

خوش آمدید، ما فایل های متعدد نوشتاری، پروتوتایپ، اینفوگرافیک و ویدیو برای معرفی بهسا آماده نموده ایم که می توانید با مشاهده آنها برخی از امکانات و شرایط استفاده از نرم افزار را قبل از اقدام به تهیه نرم افزار مشاهده فرمایید. با مشاهده فایل های زیر قادر خواهید بود تا به راحتی با فرآیند های کاربری مالی و عملیاتی پروژه بزرگ بهسا آشنا شوید. همچنین قادر خواهید بود تا با مشاهده چند ویدیوی زیر نسبت به مشاهده تصویری برخی از امکانات اساسی پروژه آشنا شوید.

قسمتی از محتوای کاتالوگ های تخصصی :

واقعيت اين است كه امروز امكان دسترسی به تجارب ديگران، به لطف اينكه كسانی اين دستاوردها راثبت و سازماندهی نموده اند، وجود دارد و بسيار هم ساده است. پاسخ به پرسشها راهکارهای تولید نرم افزارهای اخير را بايد در توجه به فرآيند ها توليد جستجو كرد، نه در فناوری و ابزار. در واقع، راه حل را بايد در افراد، تعاملشان، فعاليتهايشان،توانمندتر كردنشان و يادگيری بهترشان جستجو نمود. با يافتن مسير دستيابی به پاسخ، بر آن شديم انواع فرآيندهای توليد را بررسی نموده، ديدگاه، كاربرد، نقاط ضعف و قوت، تاريخچه، ويژگيهای كليدی، اصول بنيادی و هزينه های بكارگيری و يادگيری آنها را مقايسه نماييم. در اين ميان، توجه اصلی خود را بر صنعت نرم افزار متمركز نموديم. هر چند كه اصول و مفاهيم مشتركی در بسياری از صنايع وجود دارد، اما با توجه ويژگی ها و پيچيدگی های خاص اين صنعت و نيز وابستگی روز افزون ساير صنايع به آن، فرآيند توليد نرم افزار، بسيار پويا و تأثيرپذير از ريسك است؛ چيزي كه در ميان بسياری از صنايع ديگر به غير از صنايع حوزه ی فناوری های برتر كمتر به چشم ميخورد.

 

برای دانلود نسخه های چاپی و مشاهده لینک های ویدیویی بهسا از قسمت زیر اقدام فرمایید. (در حال بروز رسانی است)

دانلود نسخه PDF کاتالوگ بهسا