درخواست نسخه آزمایشی | ‌BPMS Behsaa

توجه : بعد از تکمیل فرم، نام کاربری و رمز عبور به صورت پیامک برای شما ارسال خواهدشد.

ضمن تشکر از شما، به اطلاع میرساند، نظر به ساماندهی درخواست دهندگان، ارایه آموزش ها و مشاوره صادقانه، ارایه نسخه آزمایشی در بازه مشخص و همچنین ارایه بسته متناسب با نیاز شما، فرم زیر تدارک دیده شده است. این فرم اطلاعات شما را نگهداری و بعد از ثبت به صورت خودکار، نام کاربری و رمز عبور بسته مورد نیاز شما را به صورت پیامک به شماره تلفن همراه (اشخاص حقیقی/توسعه دهندگان) و شماره سامانه پیامک اشخاص حقوقی ارسال می نماید و در صورت نیاز شما، خدمات مشاوره ای نیز، با هماهنگی تلفنی، انجام خواهد شد. لازم به ذکر است، دریافت پیامک از طرف بهسا رایگان بوده و شامل هزینه ارزش افزوده نمی باشد.

بهسا | بهره وری هوشمند سازمانی – درخواست مشاهده نسخه آزمایشی

همچنین قادر خواهید بود جهت مشاهده نسخه آزمایشی بهسا با شماره ۰۲۱٫۹۵۱۱۸۴۸۷ داخلی ۱ در ارتباط باشید.