همه دوره‌ها

تنظیمات اولیه بهسا

ضمن تشکر از شما جهت بازدید این دوره، در این دوره فراگیری تنظیمات اولیه نرم افزار بهسا را خواهید داشت. به این ترتیب، قادر خواهید بود تا تنظیمات اولیه سیستم را به صورت دستی و کاملاً ساده انجام دهید و در هر زمان، نسبت به تغییرات آن اقدام نمایید.

استاد/آموزشیار:  روابط عمومی
در حال حاضر آغاز شده است
فارسی
رایگان
جزئیات