پیمان رازداری

رازداری و حفاظت از داده ها و اطلاعات مختص به مشتریان

همانطور که قابل مشاهده است، نرم افزار بهسا به صورت کامل بروی سرور ها و سیستم های مشتریان تحویل خواهد شد و در هیچ صورتی گروه بهسا بدون اجازه، حضور فیزیکی و یا ارایه دسترسی به مشتری قادر به مشاهده نرم افزار،‌دسترسی به فایل ها، دسترسی به بانک اطلاعاتی نخواهد بود. اما در صورت نیاز به بررسی و یا توسعه، امکان دسترسی به فایلها به صورت مقطعی وجود دارد که کلیه این مراحل مطابق با نظارت خریدار گرامی،‌ صورت خواهد پذیرفت. لذا از بابت انتشار اطلاعات به دلیل عدم دسترسی گروه بهسا و کارشناسان، هیچگونه مسئولیتی متوجه گروه بهسا نخواهد شد.

در صورت نیاز به تصحیح اطلاعات در بازه های دلخواه مشتری و یا مواردی که منجر به دسترسی به بانک اطلاعاتی به صورت موقت خواهد شد. گروه بهسا به صورت جامع و کامل، متعد به حفاظت اطلاعات عینی ، حذف اطلاعات از روی رایانه های همکاران به صورت غیر قابل بازگشت و جلوگیری از هرگونه کپی برداری از اطلاعات مشتری خواهد بود. لذا حتی در صورت دستور قضایی و یا هرگونه اصرار قانونی، هیچ اطلاعاتی از روال، دسترسی از نرم افزار و .. در اختیار گروه بهسا نخواهد بود و مسئولیتی در قبال ارایه اطلاعات به سازمان ها و نهادهای دولتی تمامی کشورها، بر عهده گروه بهسا نیست.

اطلاعات و مشخصات شما نزد ما :

گروه بهسا در کلیه مراحل از افشا نمودن نام و مشخصات شرکت ها خود داری نموده است. اگرچه این مهم می توانست موجب فروش بیشتر و یا اثرات تبلیغاتی برای این مجموعه به همراه داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله انحصار و رازداری شرکت در مبنای قرارداد،